Особлива інформація 2015

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ОНІКС”
  2. Код за ЄДРПОУ: 32079024
  3. Місцезнаходження: 39627 м.Кременчук, квартал 278
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 792830, (0536) 792832
  5. Електронна поштова адреса: yurist@kpfb.poltava.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua
  7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст Повідомлення

08.04.2015 р. ПрАТ СК “ОНІКС” отримано від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 31.03.2015 р. Відповідно до отриманої інформації, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Товариством з обмеженою відповідальністю “Лексана Б.В.” (номер комерційного реєстру 22052839, місцезнаходження: Тутсенбордвег, буд. 55, оф. 1033 MZ, Амстердам) набуто акції ПрАТ СК “ОНІКС” у розмірі 99,9913 % статутного капіталу (збільшено участь з 0% до 99,9913%).

08.04.2015 р. ПрАТ СК “ОНІКС” отримано від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 31.03.2015 р. Відповідно до отриманої інформації, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: фізична особа, яка володіла участю в ПрАТ СК “ОНІКС” у розмірі 19,3257% зменшила участь в ПрАТ СК “ОНІКС” до 0%.

08.04.2015 р. ПрАТ СК “ОНІКС” отримано від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 31.03.2015 р. Відповідно до отриманої інформації, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: фізична особа, яка володіла участю в ПрАТ СК “ОНІКС” у розмірі 80,6686% зменшила участь в ПрАТ СК “ОНІКС” до 0%.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Генеральний директор                                                                                                                     Лавриков А.П.

08.04.2015


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Страхова компанія „ОНІКС”.

2. Код за ЄДРПОУ: 32079024

3. Місцезнаходження: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, б. 22Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-28-95, 79-28-31 (факс)

5. Електронна поштова адреса: yurist@kpfb.poltava.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: зміна складу посадових осіб емітента.

 

II. Текст повідомлення

Рішення про відкликання з посади (припинення повноважень) Ревізора ПрАТ СК „ОНІКС” Лихошвай Наталії Валентинівни прийнято річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія „ОНІКС” 20 березня 2015 року (протокол від 20 березня 2015 року). Відкликання посадової особи виконано на підставі Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ СК „ОНІКС”.

Рішення про обрання на посаду Ревізора ПрАТ СК „ОНІКС” Лихошвай Наталії Валентинівни прийнято річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія „ОНІКС” 20 березня 2015 року (протокол від 20 березня 2015 року). Обрання посадової особи виконано на підставі Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ СК „ОНІКС”.

 

Лихошвай Наталія Валентинівна (паспорт КН 522351, виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області 26 листопада 1997 року).

Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ СК „ОНІКС”: 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк на який обрано особу: до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про її відкликання.

На посаді Ревізора ПрАТ „СК „ОНІКС” Лихошвай Наталія Валентинівна перебувала протягом 4 років 5 місяців.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:

–          з 21.08.2006 р. по 30.06.2011 р. – головний бухгалтер ТОВ „Євробудсервіс” (основне);

–          з 01.07.2011 р. по теперішній час – головний бухгалтер Філії ТРК „Європа” ТОВ „Градосфера” (основне);

–           з 01.07.2011 р. по теперішній час – фінансовий директор ТОВ „Градосфера” (за сумісництвом).

 

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор ПрАТ СК „ОНІКС”                                                                     А.П. Лавриков

20 березня 2015 р.

*Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента про зміну складу посадових осіб

.

Види діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «ОНІКС»

– Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

– Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

– Неспеціалізована оптова торгівля.

Наші контакти

home адреса: 39627, Україна, Полтавська обл.,
м. Кременчук, Квартал 278,
б.22Б

contact тел.: (0536) 79-41-09

mail email: oniks@oniks.pl.ua

Режим робочого часу
ТОВ «Консалтингова компанія «ОНІКС»:


Робочі дні: Понеділок-п'ятниця.

Вихідні дні: Субота, неділя.

Робочі години: з 08:00 до 17:00
(п'ятниця — з 08:00 до 15:45).


Перерва: з 12:00 до 12:45.