Особлива інформація про зміну складу посадовців емітента на 25.04.2012

 

  1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “ОНІКС”.

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32079024.

1.4. Місцезнаходження емітента: 39627, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22Б.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (0536)79-28-30, факс 79-28-32.

1.6. Електронна поштова адреса емітента: buhoniks@oniks.pl.ua.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oniks.pl.ua.

1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

  1. Текст повідомлення:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ СК “ОНІКС” (протокол від 25.04.2012р.) у зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Балима Олега Івановича (паспорт серії НС № 432392, виданий Уманським РВ УМВС України в Черкаській області 10 лютого 1998 року) та члена Наглядової ради Гладенької Галини Анатоліївни (паспорт серії КН № 119647, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 17 квітня 1996 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіють. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. На посаді перебували з 30.03.2009р.

На посаду Голови Наглядової ради та члена Наглядової ради нікого не призначено.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор     Лавриков Андрій Павлович

.

Види діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «ОНІКС»

– Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

– Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

– Неспеціалізована оптова торгівля.

Наші контакти

home адреса: 39627, Україна, Полтавська обл.,
м. Кременчук, Квартал 278,
б.22Б

contact тел.: (0536) 79-41-09

mail email: oniks@oniks.pl.ua

Режим робочого часу
ТОВ «Консалтингова компанія «ОНІКС»:


Робочі дні: Понеділок-п'ятниця.

Вихідні дні: Субота, неділя.

Робочі години: з 08:00 до 17:00
(п'ятниця — з 08:00 до 15:45).


Перерва: з 12:00 до 12:45.